"Als wetenschappelijk onderbouwd AgTechbedrijf dat sterk afhankelijk is van chemische processen, leerden we VITO enkele jaren geleden kennen. We kregen een presentatie over hoe membranen gebruikt kunnen worden in scheidingsprocessen. Een technologie die we niet kenden, en dus ook niet gebruikten. We zagen meteen de mogelijkheden die membraantechnologie ons zou kunnen bieden in een aantal projecten."

Testimonial Francis Pilloud, global environmental technology manager bij Syngenta

Het eerste testproject

Uiteindelijk hebben we een project met afvalwater geselecteerd om de membranen van VITO te testen. We waren vooral geïnteresseerd in het gebruik van membranen voor de behandeling van afvalwater dat één specifieke verbinding bevat die zeer moeilijk biologisch afbreekbaar is. We wilden deze verbinding isoleren van het afvalwater.

VITO raadde ons aan om een testopstelling te starten in een laboratorium met vijf verschillende membranen. Eén van de membranen werd geselecteerd en opgenomen in een pilootproject op grotere schaal, met volumes tot 1.000 liter per batch. Omdat de resultaten veelbelovend waren, overwegen we om deze techniek verder uit te rollen op industriële schaal.

Membraantechnologie heeft veel voordelen (voor onze processen). Naast deze pilootstudie in samenwerking met VITO hebben we in onze labo's een eigen studie opgezet om de resultaten en kosten te vergelijken. Er bestaan immers verschillende technieken om bepaalde verbindingen uit afvalwater te verwijderen. Dit kan via verbranding, extractie of membraanfiltratie. De door VITO geadviseerde membraantechnologie kwam als beste naar voren. Als ultieme eliminatiebehandeling is verbranden een kostbaar proces. Terwijl extractie een hoog rendement vertoonde, volstaat de permeaatkwaliteit van de membraanscheiding voor een latere biologische behandeling. Het lijkt echter goedkoper om membranen te gebruiken. Ze zijn compact, hebben een kleinere voetafdruk en lage investeringskosten.

Werken met VITO

We hebben gedurende het hele proces een uitstekende werkrelatie met VITO opgebouwd. Er waren frequente overlegmomenten, vragen werden snel en naar tevredenheid beantwoord en we kwamen met gezamenlijke creatieve oplossingen voor problemen die zich zouden voordoen. VITO is een onderzoekscentrum, gericht op het vinden van een oplossing voor ons probleem. Het wordt niet gedreven door commerciële belangen. Bovendien had het project een strikt tijdsbestek dat VITO altijd in acht nam. VITO bleek ook aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. We maakten ons een beetje zorgen over onze operatoren, omdat ze een opleiding nodig hadden om met de apparatuur te kunnen werken.  We hoefden ons helemaal geen zorgen te maken, de technicus van VITO heeft onze mensen effectief en in zeer korte tijd opgeleid.

Dankzij VITO maakten we kennis met een nieuwe techniek en de vele mogelijkheden ervan, misschien zelfs voor andere toepassingen in ons bedrijf.

Ondertussen hebben we ons ook geëngageerd voor een nieuw project met VITO, samen met twee andere bedrijven. Onze samenwerking is dus nog lang niet voorbij. We hebben vertrouwen in de technologie en de implementatie ervan in ons bedrijf.

Contact:
+32 14 33 69 15