Planetarium - Brussel, 14 maart 2017: Vandaag lanceren BELSPO, VITO, CRA-W en ULG met Belgapom het webplatform watchITgrow.

WatchITgrow is een nieuw geo-informatieplatform ontwikkeld voor de aardappelsector met het doel de Belgische aardappelproductie beter in te schatten en op een duurzame manier te verhogen. Met deze webtool kunnen de Belgische aardappelboeren alsook de aardappelhandel en -verwerkende organisaties snel en gebruiksvriendelijk data en informatie opvragen over de groei van verschillende aardappelsoorten.

WatchITgrow is het resultaat van 3 jaar wetenschappelijk onderzoek onder de naam iPot. Het iPot project startte in 2014 in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).   WatchITgrow stelt de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek nu beschikbaar voor de hele Belgische aardappelsector.

De kracht van Remote Sensing voor de landbouwsector

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data gaat combineren. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren kan de aardappelsector via watchITgrow snel en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of meerdere aardappelpercelen. Door deze bekijkomende inzichten kan men:

meer en accurate informatie opvragen over de toestand van de aardappelpercelen;
de aardappelgewassen beter monitoren ifv groei, gezondheidstoestand en ontwikkeling van de gewassen;
ruimtelijke variabiliteit binnen het perceel in kaart brengen;
oogsten waarborgen en verhogen;
de oogstdatum en opbrengsten reeds in de loop van het groeiseizoen inschatten ;
productie- of kwaliteitsverliezen reduceren .

Niet alleen externe data maar ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling) kunnen in dit geo-informatieplatform gecentraliseerd worden. Hierdoor kunnen de gebruikers bijvoorbeeld op een eenvoudige manier nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

WatchITgrow, de aardappelsector en de onderzoekswereld zij aan zij

Na 3 jaar wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULG) samen met de aardappelhandel en –verwerkingsector (Belgapom), ziet het online geo-informatieplatform watchITgrow het licht. Het platform is ontwikkeld voor de aardappelsector en met een intensieve inbreng van de sector zelf.

De data en kennis van de sector stelden de onderzoekers in staat het monitoringssysteem op punt te stellen en stelselmatig te verbeteren.  Dankzij bijkomende velddata zal de toepassing seizoen per seizoen blijven verbeteren en steeds accurater maken.

Dit innovatieve instrument kan ook de basis vormen voor verdere toepassingen met het oog op precisielandbouw, denken we maar aan ziektepreventie en bemesting. Maar ook zijn de eerste stappen gezet om de perceelsregistratie via het Vegaplan-systeem hieraan te koppelen.

Essentieel hierbij is het feit dat de teler – eventueel in afspraak met zijn afnemers – zelf beheerder blijft van zijn data.

België, ‘s werelds grootste exporteur van diepgevroren aardappelproducten

België is de grootste exporteur van diepvriesaardappelproducten ter wereld. Romain Cools van Belgapom: “Jaarlijks verwerken Belgische bedrijven bijna 4,5 miljoen ton aardappelen tot friet, chips en andere producten, waarvan 90 % uitgevoerd wordt over de ganse wereld. Als de sector wil inzetten op een duurzame groei, hebben we meer en betere aardappelen nodig en dit met een optimaal gebruik van de natuurlijke grondstoffen. Maar het landbouwareaal uitbreiden kan niet. Met behulp van watchITGrow kunnen we de aardappelproductie beter opvolgen en het rendement verhogen. Zo kan de aardappelketen als vlaggeschip van de Belgische agro-voedingssector zijn rol als wereldspeler in de aardappelindustrie verzekeren en verder uitbouwen. ”

 

Contact:
+32 14 33 68 45