Carwash De Wasstraat in Herent werkt samen met VITO voor de installatie van  digitale debietmeters en een online platform voor de verwerking en interpretatie van de waterdata. Dat leidde tot een realtime opvolging van het waterverbruik en tot 90% waterhergebruik. 

Carwash De Wasstraat in Herent werkt samen met VITO voor de installatie van  digitale debietmeters en een online platform voor de verwerking en interpretatie van de waterdata.  

De droge en hete zomers van 2018 en 2019 zetten de waterschaarste in onze contreien extra in de verf, onder meer door het verbod op sproeien en oppompen. Die maatregelen zijn nuttig op korte termijn, maar er is uiteraard meer nodig om het probleem op lange termijn op te lossen.

Het onderzoeksteam WATER van VITO begeleidt bedrijven al jaren lang naar een optimaal waterverbruik en –(her)gebruik, met oog voor de economische en technologische impact van de maatregelen. In het huidige Water Management 4.0 zetten de onderzoekers online sensoren, real-time management en een online waterdashboard in voor een optimale proactieve benadering bij grote waterverbruikers. Een carwash is daar een mooi voorbeeld van.

 

Clean Vision Summit 2022

Op dinsdag 14 juni 2022 organiseert VITO opnieuw de Clean Vision Summit. In de Bijloke in Gent zetten we duurzame technologieën in de kijker die je als bedrijf kunnen helpen bij de ontwikkeling van performantere bedrijfsprocessen, innovatieve producten en slimme diensten voor je klanten. Mis de kans niet om de laatste nieuwe opportuniteiten in duurzame technologie voor jouw bedrijf te leren kennen!

Bekijk hier het programma

Meer wateroplossingen

De Blue Deal werd gelanceerd als een reeks maatregelen om Vlaanderen voor te bereiden op waterschaarste en droogte. VITO levert onder meer een bijdrage met watergerelateerde tools en innovatieprojecten zoals de Waterbarometer en de WaterKlimaatHub

Contact:
+32 14 33 69 39