Meer dan 150 geïnteresseerden – bedrijven, watergebruikers, waterexperts en technologieleveranciers - hebben op donderdag 21 april het eerste ‘Samen over water’-event op de WaterKlimaatHub in Oostende bijgewoond. Ze vonden elkaar in lezingen en discussies over duurzaam waterbeheer.

De WaterKlimaatHub op het Ostend Science Park is als onderzoeks- en innovatiehub deel van VITO en heeft als belangrijkste opdracht de implementatie van oplossingen voor de huidige en toekomstige wateruitdagingen te versnellen.

Dit eerste ‘Samen over Water’-event richtte zich meteen op de twee grootste watertopics: meer doen met minder water en grip krijgen op polluenten. Naast het plenaire gedeelte, werden er ook interactieve sessies georganiseerd waarin bedrijven hun voorstellen van aanpak en hun oplossingen aan het publiek konden voorleggen.

De belangstelling was bijzonder groot, wat nog eens duidelijk maakt hoezeer iedereen er zich bewust van wordt dat er zonder water en goed waterbeheer geen toekomst is.

“We kunnen het socio-economisch belang van water niet onderschatten”, stelde Vlaams minister van Economie, Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) in haar inleiding. Zij wees op de noodzaak om een versnelling hoger te schakelen om het waterrisico in Vlaanderen te beperken. Ze benadrukte daarbij dat samenwerking cruciaal is. Iets wat ook een van de kerntaken is van de WaterKlimaatHub, die vorig jaar op initiatief van de minister werd opgericht.”

“De naam van deze nieuwe VITO-site – de WaterKlimaatHub - is niet toevallig”, lichtte Inge Genné, programmamanager Watermanagement en Technologie, toe “Water speelt een essentiële rol in de klimaatadaptatie. Tachtig procent van de maatregelen die nodig zijn om ons aan te passen aan de klimaatverandering, doen een beroep op water. Tegelijkertijd zijn de eerste signalen die we krijgen van die klimaatverandering, watergebonden. Oplossingen moeten we zoeken in technologische, sociale en economische innovatie.”

In de WaterKlimaatHub zullen alle actoren elkaar kunnen vinden en samenwerken en kunnen ze meteen ook gebruik maken van de zeer brede water-klimaatexpertise die VITO in huis heeft. Een voorbeeld van dat samenwerken wordt op dit ogenblik op het bedrijventerrein van Tielt-Noord in de praktijk gebracht in WaterProof, een project dat ook kadert in de Blue Deal. “Met dit project bekijken we hoe we waterschade door droogte of overstroming kunnen verminderen, hoe we de behoefte aan water kunnen beperken en hoe we extra winst kunnen halen uit het koppelen van watergebruikers/-verbruikers”, verduidelijkte Wim Schiettecatte (VITO).

Dirk Halet, strategisch coördinator van Vlakwa, wees erop hoezeer water een verbindende factor is tussen verschillende systemen – zoals mobiliteit, energie, transport, grondstof, gezondheid … - waardoor beslissingen binnen één systeem gevolgen kunnen hebben voor andere systemen.

Gedelegeerd bestuurder van VITO, Dirk Fransaer, besloot met een kritische noot en hekelde de manier waarop nu de waterfactuur aan de burger en de bedrijven wordt berekend. Hij pleit voor een gescheiden facturatiesysteem en gescheiden meters die enerzijds de afname (verbruik) opmeten en anderzijds het afvalwater.

Contact:
+32 14 33 57 40