Water is een constante in alle domeinen van onze samenleving. Zonder water daalt de levenskwaliteit, valt de economie stil en drogen voedselbronnen letterlijk op. Vlaams minister van Economie, Landbouw en Innovatie Hilde Crevits heeft VITO de opdracht gegeven om de WaterKlimaatHub in het nieuwe Ostend Science Park uit te bouwen. De WaterKlimaatHub combineert fysische en digitale technologische innovaties over de domeingrenzen van water, energie en klimaat heen. De hub helpt bestaande ideeën verder te ontwikkelen en versterken en moet een boost aan innovatie geven.

De droogte van de afgelopen jaren duwt ons met de neus op de feiten: alleen als we een versnelling hoger schakelen kunnen we onze economie wapenen tegen waterschaarste. Het Vlaamse Kenniscentrum Water (Vlakwa), de drijvende motor achter de opmaak van een Vlaams onderzoeks- en innovatieagenda water, geeft aan dat economische groei niet langer bepaald wordt door hogere productie, maar door goede synergieën.

De opdracht voor de WaterKlimaatHub is dan ook om open innovatienetwerken uit te bouwen. De hub doet dat samen met universiteiten, regionale en Vlaamse actoren en de activiteiten zijn geënt op de Vlaamse onderzoeks- en innovatieagenda. Op die manier wordt onderzoek rond duurzaam waterbeheer versterkt en kan innovatie niet alleen met en aan bedrijven, maar ook de landbouwsector, burgers en overheden een antwoord bieden op de water- en klimaatuitdagingen van vandaag en morgen.

Drie strategieën voor maximale impact

  • Samen sterker: bundelen van informatie en expertise van partners, ook vanuit de verschillende VITO domeinen. Zo kan bestaande kennis ruimer, sneller en doeltreffender worden ingezet voor de wateruitdagingen.
  • In het waterverhaal staat de gebruiker centraal. Digitale technologieën kunnen helpen om bedrijven meer waterzekerheid en dus meer autonomie te geven. Toegang tot data leidt naar kennis en dus ook naar controle.
  • De WaterKlimaatHub staat open voor zowel kleine als grote bedrijven en organisaties om er hun nieuwe technologieën, concepten en business modellen te testen en te valideren. Zij worden daarbij ondersteund door wetenschappelijke en technische experten.

De WaterKlimaatHub steunt op de uitbouw van Vlaamse en internationale innovatienetwerken. Door voort te bouwen op synergieën en het werven van innovatieprojecten kan de WaterKlimaatHub uitgroeien tot een centrum met meer dan 50 hoogwaardige jobs in onderzoek en ontwikkeling.

Minister Crevits en de Vlaamse regering geven VITO de mogelijkheid om een open innovatiestructuur op te zetten in Oostende die moet aansluiten bij de speerpunten die de provincie zelf naar voor heeft geschoven : water, cleantech, energie en klimaat. De synergie die in West-Vlaanderen kan gevonden worden, moet snel kunnen leiden tot een belangrijk, toonaangevend waterkenniscentrum voor gans Vlaanderen

Dirk Fransaer
CEO van VITO

Als Vlaanderen in de toekomst voldoende water op het juiste tijdstip en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar wil hebben, dan moeten we nu bijkomende maatregelen nemen. Zelfs met de vele regendagen de afgelopen weken blijft de grondwaterstand zorgwekkend. Met de WaterKlimaatHub versterken we het onderzoek rond duurzaam waterbeheer, om innovaties sneller in de praktijk te brengen rond bijvoorbeeld hergebruik van water en minder verspilling. Het is belangrijk dat we dit doen in de strijd tegen droogte.

Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie, Landbouw en Innovatie

Wil je meer info of zou je graag meewerken aan dit innovatienetwerk? Stuur dan een mailtje naar WaterKlimaatHUB@vito.be of contacteer onze persverantwoordelijke Désirée De Poot (0475/45.70.10)

Persverantwoordelijke
+32 14 33 52 78