Tik uw adres in en u ziet meteen hoe geschikt uw dak is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Dat is het principe van de zonnekaart die op 20 maart 2017 door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werd voorgesteld.

Ideaal dak

Iedereen kan de zonnekaart online raadplegen en ziet meteen of zijn of haar dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet geschikt (oranje) is. Voor elk groen of geel dak berekent de tool ook meteen de kostprijs en de terugverdientijd voor een doorsneegezinsverbruik (elektriciteitsverbruik van 3 500 kWh/jaar). Ook de jaarlijkse besparingen op energiekosten en CO2-uitstoot worden getoond.

Zoninstraling modelleren

Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) ontwikkelde de zonnekaart in samenwerking met VITO en Informatie Vlaanderen. Jurgen Everaerts: “Het was een erg intensief werk. Op basis van het Grootschalig Referentiebestand kenden we de locaties van alle huizen in Vlaanderen. Van februari 2013 tot en met maart 2015 werden verschillende vluchten georganiseerd met laseropnameapparatuur om de hoogte van alle gebouwen en andere landschapselementen op te meten. Op basis van die informatie, gekoppeld aan metingen van het KMI, hebben we de jaarlijkse zoninstraling voor elk dak gemodelleerd.”

Informatie berekenen en omzetten

Al die informatie berekenen en omzetten in een zonnekaart voor heel Vlaanderen, was deels het werk van VITO Remote Sensing. Jurgen Everaerts: “Het vraagt enorm veel processingcapaciteit om een dergelijke kaart op Vlaams niveau te genereren. Bovendien was het erg belangrijk om voldoende details zichtbaar te maken. Zo hebben we voor elke locatie van 25 op 25 centimeter de zoninstraling bepaald. En wat blijkt? Er is heel wat potentieel in Vlaanderen. Op alle Vlaamse daken is er genoeg ruimte voor 72 gigawattpiek. Dat is goed voor 62 miljard kilowattuur aan zonnestroom, terwijl alle Vlaamse gezinnen samen maar 11 miljard kilowattuur per jaar verbruiken.”

Contact:
+32 14 33 68 34