VITO hecht veel belang aan good governance. Niet alleen op papier maar ook in de dagelijkse realiteit. Sinds 2006 heeft VITO daarom een Auditcomité met een interne auditfunctie.

Auditcomité

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichtsfunctie, meer bepaald bij het nazicht van:

  • de financiële informatie
  • de interne controle en het risicobeheer
  • het auditproces

Het Auditcomité is samengesteld uit:

  • dhr. Michel Meeus (voorzitter)
  • prof. dr. Harry Martens
  • dhr Jan De Landsheer
  • dhr Frank Gérard