VITO hecht veel belang aan good governance. Niet alleen op papier maar ook in de dagelijkse realiteit.

Wetenschappelijke integriteit

Onze onderzoeksinstelling draagt wetenschappelijke ethiek en integriteit hoog in het vaandel. We hebben een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) opgericht om - in geval van twijfel/bij een melding - te beoordelen of de grenzen van de integriteit geschonden zijn bij VITO-onderzoek. Deze commissie behandelt meldingen i.v.m. wetenschappelijke integriteit.

Door de afgesproken procedure te volgen, oordeelt de CWI of er al dan niet sprake is van een inbreuk tegen de principes van de wetenschappelijke integriteit.

 

Melding doen

Iedereen kan een vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit melden bij het centrale VITO-meldpunt:

Contactpunt wetenschappelijke integriteit:

Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) VITO

Karen Vercammen

Boeretang 200

B-2400 Mol

contactCWI@vito.be

Naamloze klachten zijn onontvankelijk. De identiteit van de melder dient ten minste bekend te zijn bij het meldpunt. De identiteit van de melder kan enkel aan derden en/of aan de betrokken onderzoeker bekend worden gemaakt indien de melder daartoe uitdrukkelijk en formeel toestemming geeft. De melder kan dus op eigen verzoek anoniem blijven. De keuze voor anonimiteit moet verantwoord worden door de melder (bv. in het geval van een hiërarchische relatie met de betrokkene). In dit geval is de identiteit van de melder enkel bekend bij de leden van de onderzoekscommissie/CWI.