VITO Corporate Governance

Sinds 2006 beschikt VITO over een Auditcomité met een interne auditfunctie binnen VITO. Het Auditcomité staat de Raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie, meer bepaald bij het nazicht van:

 

 

  • de financiële informatie;
  • de interne controle en het risicobeheer;
  • het auditproces.

Het is samengesteld uit dhr. Michel Meeus (voorzitter), prof. dr. Harry Martens (voorzitter Raad van bestuur) en dhr. Toon Tessier (gemachtigde van financiën VITO). Dhr Jan De Landsheer is adviseur van het Auditcomité. De oprichting van een dergelijk Auditcomité en interne auditfunctie past in de good governance-structuur die VITO wenst na te streven.

VITO streeft hierbij volgende principes inzake good governance na:

(versie: 8 december 2009)

Deel dit artikel