Synergieën met VITO

Organisaties waarin VITO een belangrijke inhoudelijke en operationele rol opneemt.

Gespecialiseerd in geavanceerd duurzame-energieonderzoek en intelligente energiesystemen - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten - voor industrie en steden, wil EnergyVille als onderzoekssamenwerkingsverband tussen VITO, KU Leuven, UHasselt en imec het referentiepunt voor hernieuwbare energie worden.

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), sinds 1 januari 2016 een onafhankelijke afdeling van VITO, stimuleert de samenwerking tussen de diverse (water)actoren in Vlaanderen om tot één Vlaams waterprogramma te komen en dit gezien het grote strategische, industriële en maatschappelijke belang van water in Vlaanderen.

Partnerships & samenwerkingsverbanden

Om onze expertise te valoriseren tot technologieën, producten en diensten die echt zinvol zijn voor de maatschappij zoeken we partners die zich vanuit hun maatschappelijke of economische taak uitdrukkelijk profileren in een bepaald thema.

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

InnoEnergy is the European company dedicated to promoting innovation, entrepreneurship and education in the sustainable energy field by bringing together academics, businesses and research institutes. Our goal is to make a positive impact on sustainable energy in Europe. We do this by creating future game changers with a different mind-set, and bringing innovative products, services and successful companies to life.

De KIC Raw Materials, geïnitieerd door het EIT (European Institute of Innovation and Technology) en gefinancierd door de Europese Commissie, brengt onderzoeksinstellingen en bedrijven samen om radicale innovatie en ondernemerschap met betrekking tot grondstoffen te stimuleren.

VITO, TNO en ECN werken samen in Shared Research Center Biorizon. Dit onderzoekscentrum werkt samen met de industrie aan de technologische ontwikkeling voor productie van aromaten uit biomassa. Aromaten zijn één van de belangrijkste bouwstenen voor de chemische industrie. Door fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa levert Biorizon een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een duurzame economie.

Samen met Universiteit Antwerpen richtte VITO in 2009 het Centrum voor Proteomics (CFP) op. Het doel: alle expertises die nodig zijn voor multidisciplinair, translationeel proteomisch onderzoek bundelen. Vandaag focust het onderzoeksteam vooral op de vroegtijdige opsporing van bepaalde kankers. Het wil de mechanismen achter kankerontwikkeling ontrafelen, wat nieuwe targets kan aanleveren voor ontwikkeling van nieuwe therapieën en voor het classificeren van subtypes van kanker, om in de toekomst meer gerichte therapie mogelijk te maken.

Speerpuntclusters

Samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple-helix), die een ambitieuze lange termijnstrategie en competitiviteitsprogramma ontwikkelen en uitvoeren.

Flux50 is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de onderzoekswereld en de industrie om van Vlaanderen een 'smart energy region' te maken. Vlaanderen wil een regio zijn waar productie en verbruik van hernieuwbare energie slim op elkaar worden afgestemd. De drijvende krachten achter het project zijn Smart Grids Flanders, Voka, Agoria, VCB, Pixii-Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Living Tomorrow, Energyville, UGent en iMinds.

SIM – Strategisch Initiatief Materialen in Vlaanderen - ondersteunt de groei van innovatieve spelers uit de Vlaamse materiaalsector. SIM wil de sterke positie van Vlaanderen als materialen hotspot en daarmee ook de concurrentiepositie van de materialenindustrie in Vlaanderen verder verstevigen.

Catalisti moet duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen stimuleren door intensieve samenwerkingsverbanden op te zetten. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling.

VIL heeft de ambitie om in Vlaanderen te realiseren wat Singapore deed in Azië: de nr. 1 Power house in Europa worden. Deze ambitie zal zich vertalen in bijkomende jobs, groei in toegevoegde waarde activiteiten, toename van het aantal import- en export transacties en Vlaanderen de koppositie laten bekleden in de World Logistics Performance Index.

De focus van de speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie is het on(der)benut economisch potentieel van de agrovoedingsbedrijven naar boven halen. De agrovoedingsindustrie is niet alleen een belangrijke economische speler in Vlaanderen, ook op het vlak van innovatie heeft de sector de voorbije jaren grote sprongen vooruit gezet.

De Blauwe Cluster wil de troeven van de ligging aan de Noordzee ten volle benutten om een strategie uit te bouwen voor een competitieve en duurzame blauwe economie in Vlaanderen. Daarbij wordt uitgegaan van een ecosysteembenadering die de samenhang tussen ecologie en economie beklemtoont. Ook industrie 4.0 wordt omarmd door sterk in te zetten op digitalisering en slimme netwerken.