VITO heeft een divers personeelsbestand en wij zijn daar trots op. Meer nog, wij willen verder bouwen aan een eerlijke en inclusieve werkomgeving. We geloven dat (de kracht van) diversiteit ons helpt om een écht verschil te maken en om innovatieve oplossingen te bieden die een impact hebben op de samenleving.  

Wij versterken ons engagement door een cultuur te stimuleren die gebaseerd is op respect en inhoudelijke gelijkheid, en door te zorgen voor gelijk(waardig)heid, billijkheid en inclusie voor alle medewerkers, ongeacht zijn of haar achtergrond, kenmerken of voorkeuren.

We kijken regelmatig terug op het afgelopen jaar, afgesproken acties en meer specifiek hoe Diversiteit en Inclusie en het Gender Equality Plan (GEP) verder vorm krijgen in onze organisatie. Wil je meer weten over ons beleid en de evaluaties van onze actieplannen? Bekijk ze via de knop hieronder.

"Every person is unique... in terms of their gender, skin colour, creed, sexual orientation and nationality. History has taught us that no positive effects result from excluding or discriminating against certain groups within society.  What is more, however, the differences that exist between people actually represent added value in themselves. It is actually by endeavouring to increase diversity that we are able to raise our society up onto a higher plane. At VITO, we firmly believe that the power of diversity will help us make a genuine difference in the future and will help us produce innovative solutions that will have an impact on society."

Agnes Bosmans
Director HR & General Services bij VITO

Onze beloftes

  • We bouwen verder aan een eerlijke en inclusieve werkomgeving met een divers personeelsbestand. 
  • We versterken onze positieve houding ten aanzien van diversiteit door middel van onze bedrijfscultuur, waarden en leiderschap. 
  • We omarmen diversiteit als een troef voor innovatie en een verrijking van onze veelzijdige werkomgeving. 
  • We ondersteunen positieve acties in alle tewerkstellingsactiviteiten en -domeinen (rekrutering & selectie, learning & development, compensation & benefits, toegang tot faciliteiten …) om gelijke kansen en een eerlijke behandeling voor iedereen te garanderen (= het ondersteunen van ondervertegenwoordigde groepen, niet het bevoordelen ervan). 
  • We staan open voor de behoeften van mensen met unieke kenmerken, bestrijden discriminatie op de werkplek en creëren een inclusieve werkomgeving. 
  • Als VITO-medewerkers (huidige, voormalige en toekomstige) waarderen we elkaar en werken we respectvol samen door op elkaars kracht verder te bouwen.

Inclusie is het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen en zo gaan we voor duurzaamheid in onze relaties, in onze werking en in de maatschappij.

Wil jij bijdragen aan een divers en inclusief VITO? Bekijk zeker onze jobs.