Onze visie op verandering steunt op onze organisatiewaarden. Ze moeten méér zijn dan woorden op papier: een bedrijfscultuur op basis van deze waarden zorgt dat de strategie van VITO resultaten oplevert. Mensen maken pas echt een verschil als hun handelen en gedrag vertrekken vanuit deze waarden. Onze gedragscode, missie en waarden vormen samen een essentieel onderdeel van de cultuur bij VITO.

VITO waarde Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij werken aan een duurzame samenleving. We streven naar sociaaleconomische ontwikkeling die de mensheid ook op lange termijn perspectief biedt. Hierbij gebruiken we de kracht van de economische dynamiek en technologie als hefbomen. We kiezen activiteiten en onderzoeksgebieden waar het bereiken van duurzaamheid een grote opgave is.  Dit vraagt om een fundamentele omschakeling van het sociale systeem, of zoals wij zeggen: een transitie.

VITO waarde Eerlijke samenwerking

Eerlijke samenwerking

We tonen integriteit in de samenwerking met alle belanghebbenden en nemen daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als uitgangspunt. We streven in al onze relaties naar wederzijds voordeel. Als betrouwbare professionele partner bieden we waarde. Als collega’s handelen we in het belang van de organisatie en bouwen we voort op elkaars krachten. Door samen te werken kunnen we onze ambities waarmaken.

VITO waarde Uitmuntendheid

Uitmuntendheid

In onze dienstverlening en ons strategisch onderzoek streven we naar uitmuntendheid. Daarbij geldt ‘best-in-class’ als referentiepunt voor de kwaliteit van onze diensten. Om uitmuntendheid te bereiken maken we keuzes en zorgen we voor een consistente toepassing daarvan. Wat onze diensten betreft vergelijken we onszelf met de marktleider. Ons strategisch onderzoek is gericht op technologische ontwikkelingen met maatschappelijke impact. Uitmuntendheid is alleen mogelijk met mensen van topklasse.

VITO waarde Innovatie

Innovatie

Met onze oplossingsgerichte en creatieve denkwijze dragen we bij aan nieuwe toepassingen en systemen die een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen. Innoveren betekent vraagtekens plaatsen bij bestaande denkpatronen, de gebaande paden achterlaten, baanbrekend werk verzetten en verantwoorde risico’s nemen. Hoogwaardige technologische kennis is onze troef om voorop te kunnen lopen. Ons onderzoek moet leiden tot valorisatie en spin-offs.

VITO waarde Klantgerichtheid

Klantgerichtheid

We luisteren naar onze klanten. We kennen onze klanten en hun strategische uitdagingen en ondersteunen hen door vooruit te lopen op toekomstige behoeften en ontwikkelingen. Op deze manier maken we samen duurzame groei mogelijk. Ook binnen onze organisatie passen we dit klantgericht denken toe. Dit is nodig om de efficiëntie van onze processen en diensten voortdurend te verbeteren.