Onze onderzoeksinstelling draagt wetenschappelijke ethiek en integriteit hoog in het vaandel. De principes die ons leiden in ons onderzoek zijn:

  • zorgvuldigheid en voorzichtigheid
  • betrouwbaarheid en controleerbaarheid
  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid
  • verantwoordelijkheid

VITO onderschrijft deze erkende gedragscodes:

VITO heeft dit beleid bekrachtigd in 2013 door een contactpunt wetenschappelijke integriteit aan te stellen en door de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) als adviesorgaan te erkennen. Daarbij verbindt VITO zich ertoe rekening te houden met het advies van deze commissie, als dit verstrekt wordt.

VITO heeft een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) opgericht om te beoordelen of de grenzen van de integriteit geschonden zijn bij VITO-onderzoek. Deze commissie behandelt meldingen i.v.m. wetenschappelijke integriteit.

Door de afgesproken procedure te volgen, oordeelt de CWI of er al dan niet sprake is van een inbreuk tegen de principes van de wetenschappelijke integriteit.

Melding doen

Iedereen kan een vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit melden bij het centrale VITO-meldpunt:

Contactpunt wetenschappelijke integriteit

Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) VITO

Karen Vercammen

Boeretang 200

B-2400 Mol

contactCWI[at]vito.be

Naamloze klachten zijn onontvankelijk. De identiteit van de melder dient ten minste bekend te zijn bij het meldpunt. De identiteit van de melder kan enkel aan derden en/of aan de betrokken onderzoeker bekend worden gemaakt indien de melder daartoe uitdrukkelijk en formeel toestemming geeft. De melder kan dus op eigen verzoek anoniem blijven. De keuze voor anonimiteit moet verantwoord worden door de melder (bv. in het geval van een hiërarchische relatie met de betrokkene). In dit geval is de identiteit van de melder enkel bekend bij de leden van de onderzoekscommissie/CWI.

Een tweede opinie?

Als je het - na de behandeling van een dossier door de CWI van VITO - oneens bent met het resultaat, dan kun je aan de VCWI, een interuniversitaire commissie, een tweede opinie vragen.

In 2011 nam het FWO het initiatief voor deze Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) met als opdracht het adviseren over concrete dossiers die al behandeld zijn in één of meerdere van de commissies voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse universiteiten of onderzoeksinstellingen.

Contact VCWI:

Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

Paleis der Academiën - Hertogstraat 1 - 1000 Brussel

secretaris[at]vcwi.be - Bert Seghers

02 550 23 32