3D Geologische modelleren is het creëren van 3D-modellen van de ondergrond op basis van geologische en geofysische observaties en concepten. Het wordt gebruikt voor het beheren en kwantificeren van natuurlijke rijkdommen, met toepassingen zoals voor grondwater, geothermie en (vroeger) steenkoolontginningen.

VLAKO

Het Vlaams Kenniscentrum van de Ondergrond (VLAKO) is een Task Force binnen VITO die beleidsondersteunend onderzoek uitvoert voor de Vlaamse Overheid.

VLAKO voert verschillende onderzoekstaken uit:

  • 3D (hydro)geologische kartering van Vlaanderen en grensgebieden.
  • Delfstoffen in kaart brengen
  • Inzamelen van (hydro)geologische gegevens en het beheer ervan in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen  (DOV)

Onze dienstverlening

  • Beleidsondersteuning
  • Toepassingen met betrekking tot geothermie, grondwater, mijnbouw, ...
  • Inchattingen van voorraad reserves van ondergrondse energiebronnen
     

3D modellering

3D geologische en hydrogeologische modellen

VITO - 3D geologische en hydrogeologische modellen

3D voxel-modellen voor delfstoffen (leem, grind en zand)

VITO - 3D voxel-modellen voor grondstoffen (leem, grind en zand)

3D grensoverschrijdende (hydro)geologische modellen (H3O-Roerdalslenk, H3O-De Kempen)

VITO - 3D grensoverschrijdende (hydro)geologische modellen (H3O-Roerdalslenk, H3O-De Kempen)

Voor wie?

Vlaams Planbureau Omgeving
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
R&D
+32 14 33 56 10