Een klassieke huishoudelijk afvalwaterverwerking is energie-intensief. Voor hoog geconcentreerde stromen bestaat er een energie-efficiënter proces (anaerobe zuivering) waarbij de organische vervuiling omgezet wordt in biogas waarbij energierecuperatie mogelijk is. Het Andicos proces maakt anaerobe zuivering mogelijk voor huishoudelijk afvalwater door een combinatie van de opconcentratie van het afvalwater en het mengen met organische keukenafval.

  • Energie neutrale behandeling van huishoudelijk afval en afvalwater

Jouw voordelen

  • Geïntegreerde oplossing voor afvalwater en organisch materiaal
  • Energieneutraal proces
  • Lage investeringskost
  • Modulaire oplossing

Voor steden, regio’s in expansie en overheden