Een evenwichtig beheer van watervoorraden heeft nood aan beleidsondersteunende diensten gebaseerd op geïntegreerde kennis van watersystemen. VITO heeft een jarenlange ervaring in het monitoren en modelleren van de effecten van chemische stoffen op de bodem, het grond- en oppervlaktewater. We ontwikkelen beslissingsondersteunende diensten voor waterkwaliteitsbeheer voor onze klanten en staan ze bij in hun watermanagement.

  • METALert: software tool voor de besluitvorming rond noodscenario’s bij vervuiling door zware metalen.
  • Sensorview: een innovatieve webapplicatie met datavisualisatie, interpretatie van metingen en modelscenario's op kaarten en grafieken.
  • Dronic: managementsysteem gebaseerd op Sensorview beheersing van algengroei in waterreservoirs.

Jouw voordelen

  • Scenario analyse en smart monitoring
  • Identificatie van hot spots met afwijkende waterkwaliteiten
  • Vroegtijdig waarschuwen bij problemen
  • Geïntegreerde monitoring en behandeling

Voor overheden, nutsbedrijven, industrie en kmo’s