De grondwatervoorraden worden op wereldschaal bedreigd door verontreiniging en droogte. Een degelijk grondwatermanagement helpt om deze voorraden duurzaam te beheren. Hiervoor is een goed inzicht over de grondwaterstroming inclusief de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten ervan een noodzaak. VITO beschikt over de kennis en levert tools aan ter ondersteuning van een goed managementsysteem.

  • Opmaken hydrogeologische balansen van watervoerende lagen of grondwaterlichamen
  • Visualisatie grondwaterstromingen en kwalitatieve evolutie verontreinigingen
  • Bepaling van milieurisico’s
  • Evaluaties rekening houdend met klimaatsveranderingen of extreme klimatologische condities

Jouw voordelen

  • Objectief onderzoek
  • Onderbouwd DSS

Voor overheden, industrie en kmo’s