Beleid is een krachtig instrument voor het verbeteren van de gezonheid van de bevolking. We hebben reeds als onafhankelijke partner voor beleidsmakers een track record in verscheidene grote humane biomonotoringsprogramma’s waaronder het Vlaams milieu- en gezondheidsonderzoek (http://www.milieu-en-gezondheid.be), de regionale prospectieve geboortecohorte 3xG (http://www.studie3xg.be), en het Europese humane biomonitoringsinitiatief (https://www.hbm4eu.eu). Daarnaast hebben we een strategische partnerschp lopen met het Agenstschap zorg en gezondheid om wetenschappelijke bevindingen te vertalen in bruikbare tools voor beleidsmakers en burgers (https://www.zorg-en-gezondheid.be/aandachtsgebieden-en-humane-biomonitoring).