VITO ondersteunt bedrijven en overheden met objectief onderzoek, advies, beoordeling en arbitrage  op vlak van bodemsanering en grondwaterbeheer. Het multidisciplinaire team van hydrogeologen, bio-ingenieurs, GIS en deskundigen op het terrein brengt verontreiniging in kaart, analyseert en bepaalt de risico’s en tekent herontwikkeling mee uit.

Implementatie en demonstratie van innovatieve technologiën en veldinstrumenten
Opmaak protocollen & uitvoering veldonderzoek
Evaluatie en advies over bodem- en grondwateronderzoek en sanering
Beoordeling van risico’s voor de mens

Jouw voordelen

  • Objectief onderzoek
  • Multidisciplinaire aanpak waarbij elk aspect wordt bekeken
  • Jarenlange ervaring

Voor overheden, industrie en KMO’s