VITO ontwikkelt nieuwe processen die hoogwaardige recyclage mogelijk maken en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen uit bodemassen en bouw- en sloopafval. We zijn hierin een partner voor de industrie.

Jouw uitdagingen

Meer rendement halen uit je afvalstromen.
Je afvalkosten doen dalen.
Nieuwe marktsegmenten bereiken met innovatieve materialen.

Hoe wij kunnen helpen

We bekijken met jou of het haalbaar is om je bouw- of sloopafval op te waarderen.
We helpen je het verwerkingsprocédé op te zetten en verder te ontwikkelen.
We zoeken met jou naar businessmodellen om de opgewaardeerde materialen te commercialiseren.

Cases

 • Innovatieve scheidingstechnieken voor hoogwaardig hergebruik bodemassen
  Om hergebruik van bodemassen te optimaliseren, moeten ze metaalvrij gemaakt worden. VITO ontwikkelde en combineerde twee innovatieve scheidingstechnieken. Deze scheiden zowel de zware als de lichte metalen grotendeels uit de assen. Door de assen in contact te brengen met basisch afvalwater, reageren de overige metalen volledig uit en spoelen de zouten weg. Bij dat proces komt waterstof vrij, een nuttige energiebron.
  Lees meer over deze case.
 • Recyclage van cellenbeton
  Cellenbetonafval is een problematische stroom binnen het bouw- en sloopafval. Het heeft te weinig sterkte om als granulaat te worden gerecycleerd en loogt daarenboven sulfaat uit, wat een grote milieuimpact heeft.
  Samen met Jacobs NV ontwikkelde VITO een procedé om deze afvalstroom opnieuw als grondstof in te zetten. De uitloging van sulfaat werd met 90 procent verminderd. Gerecycleerd cellenbeton is nuttig als vervanger van zand in isolatiechape, of als onderdeel van isolerend beton.
  Lees meer over deze case.
 • Baggerspecie filterkoeken als bouwmateriaal
  AMORAS (Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib) verwerkt baggerslib uit de Antwerpse haven tot filterkoeken. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzoekt VITO samen met KULeuven de bruikbaarheid ervan als cementvervanger door opwerking met flash calcinatie-technologie.
  De fijnvermalen filterkoeken worden daarbij heel snel opgewarmd tot 800 à 900 °C graden, en dan meteen weer afgekoeld. Het water wordt uit het materiaal onttrokken en er ontstaat een glazige, amorfe substantie: bolletjes die reactief zijn met cement. Daarmee kan een deel van het cement vervangen worden, wat de CO2-uitstoot drastisch verlaagt.
  Lees meer over deze case.
Business development
+32 14 33 56 36