VITO is het Referentielaboratorium voor de Vlaamse Overheid voor wat betreft luchtkwaliteitsmetingen en heeft daarbij drie deeltaken:

  • Adviesverlening aan de bevoegde overheid m.b.t. de erkenning van laboratoria
  • Organiseren van ringtesten voor de erkende laboratoria
  • Ontwikkeling, validatie en verspreiding van analyse- en meetmethoden

Als labo met ruime expertise en uitgerust met vaste en mobiele meetplatformen biedt VITO ook zijn expertise aan aan industrie en overheden in projecten met hogere complexiteit en in geval van niet routine parameters.