GOAL is het gespecialiseerde laboratorium van VITO voor organische en anorganische chemische analyse. Ons lab biedt oplossingen op maat.

DE SAMENWERKING VAN ILSA EN VITO BAANT DE WEG VOOR NIEUWE PLANTAARDIGE BIOSTIMULATOREN

ILSA S.p.a. is een agrochemisch bedrijf met hoofdkantoor in Arzignano (Italië), dat biostimulatoren en andere bioactieve producten voor de landbouw produceert en levert, samen met organische en organo-minerale meststoffen, vaste stoffen en vloeistoffen. Het heeft zijn krachten gebundeld met VITO voor expertise op het gebied van chemische karakterisering.

We gingen in zee met VITO voor een eerste project met betrekking tot een van onze belangrijkste bioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong, triacontanol. We hadden moeite om degelijke, objectieve gegevens te krijgen van verschillende laboratoria die standaarddiensten aanbieden. We beseften dat onze behoeften verder reikten dan de 'norm' en dat we een wetenschappelijke projectpartner nodig hadden in plaats van een dienstenleverancier. De ruime expertise en technologie die bij VITO beschikbaar is, maakte het verschil.

Een groot deel van de plantaardige producten blijft onbenut omdat de chemische samenstelling ervan onduidelijk of onbekend is. Met een breed scala aan analyse-instrumenten tilt VITO nu de karakterisering op een hoger niveau door zowel onze hypothesen over de samenstelling te testen als nieuwe inzichten in te brengen op basis van een uitgebreide screening van een onbekende samenstelling en opheldering van de structuur.

 

GEZUIVERD AFVALWATER VOOR CHEMISCHE EN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN

InOpSys is een Belgisch bedrijf dat mobiele en modulaire waterzuiveringssystemen bouwt voor de verwerking van giftig afvalwater voor chemische en farmaceutische bedrijven.

Afvalwater dat giftige componenten bevat, wordt verwerkt in verbrandingsinstallaties. Maar daarbij gaan waardevolle grondstoffen verloren. InOpSys heeft met de hulp van VITO een mobiel waterzuiveringssysteem ontwikkeld dat de giftige componenten verwijdert en terugwint. De bijdrage van VITO was bijzonder intensief tijdens de piloottesten. Er werden dagelijks monsters binnengebracht, de resultaten waren de volgende ochtend beschikbaar.

 

DE KLEINSTE MICROPLASTICS GLIPPEN NIET MEER DOOR DE MAZEN VAN HET NET

Wetenschappers van de UGent en VITO ontwikkelden een manier om zelfs de kleinste deeltjes te monitoren.

De toenemende aanwezigheid van microplastics in het milieu en de voedselketen baart steeds meer zorgen. Microplastics komen niet alleen voor in bewoonde omgevingen, maar ook in de sneeuw in de poolgebieden, wat suggereert dat ze over lange afstanden door de atmosfeer kunnen worden getransporteerd en mogelijk ook kunnen worden ingeademd.

Toezicht op het voorkomen van deze microplastics en een grondige evaluatie van hun mogelijke effect op verschillende ecosystemen en vooral op de menselijke gezondheid zijn meer dan aangewezen. Maar juist daar ligt het probleem, want er bestaan nog geen methoden om dergelijke deeltjes, en vooral de zeer kleine variëteit, gemakkelijk te karakteriseren.

Nieuwe methode

Een team van onderzoekers van de Universiteit Gent (UGent) en VITO heeft nu aangetoond dat ICP-massaspectrometrie, of korter gezegd ICP-MS, een techniek om het gehalte aan (zware) metalen in allerlei soorten monsters te bepalen, ook kan worden gebruikt voor de karakterisering van kleine microplastics. Op basis van deze techniek heeft het onderzoeksteam een methode ontwikkeld waarmee ze het aantal polystyreendeeltjes in een kunstmatig watermonster kunnen meten en hun grootte kunnen bepalen tot minstens 1 μm.

Verder onderzoek is uiteraard nog nodig om deze methode routinematig te kunnen gebruiken.