Wij bieden uitgebreide ervaring met ecotoxiciteits- en biodegradatietesten, en blootstellingsmetingen en -modellering (QSAR). Tools voor een kwaliteitsvolle evaluatie van de ecologische risico door producten en processen. We zijn actief betrokken bij beleidsontwikkelingen op internationaal en lokaal niveau voor de evaluatie van het inherente ecotoxicologische eigenschappen van afvalwaters en afvalmaterialen.