VITO past zijn uitgebreide kennis over een waaier aan milieuthema's toe door beslissingsondersteunende tools te ontwikkelen die gebruikers adviseren over natuurgebaseerde oplossingen. Dit zijn slimme strategieën om via het gebruik van vegetatie en waterpartijen de milieukwaliteit en leefbaarheid in onze steden te verbeteren.

Beslissingsondersteuning voor natuurgebaseerde oplossingen in steden

Een van onze meest recente realisaties is de ontwikkeling van de Groentool. Dit is een beslissingsondersteunend instrument voor de stad Antwerpen om stedenbouwkundigen en gemeentelijke administraties te adviseren over het gebruik van stedelijk groen bij vastgoedontwikkeling en infrastructurele veranderingen. Dit instrument kan worden toegepast voor andere geïnteresseerde steden of regio's.

Voordelen

 • Inzicht krijgen in de positieve impact van vegetatie en waterlichamen in stedelijke ontwikkelingen. De positieve impact wordt kwalitatief gescoord voor volgende omgevingsfactoren:
  • Luchtkwaliteit
  • Hittestress
  • Geluid
  • Waterbeheer
  • Natuur en biodiversiteit
  • CO2-afvang
  • Recreatie
  • ...
 • Nieuwe milieu-uitdagingen identificeren op basis van het overzicht van de huidige omgevingskwaliteit
 • De effecten van de groene en blauwe maatregelen kunnen voor elke onderwerp worden geanalyseerd
 • Suggesties van interessante maatregelen voor gebruikers op locaties van hun interesse
 • De maatregelen zijn toepasbaar op verschillende schalen: straatniveau tot stadsbreed

Belangrijke kenmerken

 • Analyse is gebaseerd op cartografische informatie: ruimtelijk expliciet!
  • Thematische kaarten
  • Impactkaarten van mogelijke maatregelen
 • Berekening van de monetaire effecten en verdelingseffecten tussen belanghebbenden is mogelijk
 • Case analyses bewaren en exporteren naar een rapport
 • Thematische achtergrondinformatie en links naar relevante wetenschappelijke rapporten
 • De tool kan worden toegepast voor benchmarking van locaties die eigendom zijn van de stadsautoriteiten ter ondersteuning van beheersplannen en kan verplicht worden gemaakt voor stadsontwikkelingsplannen om te zorgen dat ruimtelijke planners rekening houden met milieu-uitdagingen en leefbaarheid.

Wij hebben de Antwerpse Groentool laten ontwikkelen om medewerkers van verschillende stadsdiensten te ondersteunen bij hun opdrachten en bij de opmaak van ontwerpen en adviezen. De tool dient ook als input voor de ontwikkeling van plannen zoals het Antwerpse Groenplan en voor de actualisatie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan. We vonden het belangrijk dat de applicatie heel gebruiksvriendelijk zou zijn. Dat zorgt ervoor dat de stadsdiensten de schat aan informatie waarover Antwerpen beschikt efficiënter en frequenter zullen gebruiken.

Iris Gommers
Coördinator duurzame stad bij stad Antwerpen

Voor wie?

Deze tool inspireert ruimtelijke planners en stadsmedewerkers om slimme en groene maatregelen te nemen bij het ontwikkelen van stedelijke locaties. Het bundelt veel milieu-informatie en creëert voor elk gebied in een stad snel een overzicht van het huidige landgebruik en de bestaande milieukwaliteiten en -uitdagingen.

R&D
+32 14 33 67 62