VITO heeft een sterke track record in het gebruik van microschaal modellen gebaseerd op Computational Fluid Dynamics (CFD) voor het bestuderen van zeer lokale maatregelen (schermen, vegetatie-elementen, bouwconfiguraties, ...) op de luchtkwaliteit

CFD analyses & Evaluaties

Beoordeling van de impact van het plaatsen van schermen of vegetatiebarrières om de luchtkwaliteit te verbeteren
Onderzoeken hoe een nieuw gebouw of een reeks van gebouwen de verspreiding van nabijgelegen emissies beïnvloedt
Gedetailleerde analyse van het lokale windklimaat op industrieterreinen om te zoeken naar wegwaai emissies en om de waargenomen concentratiepatronen verder te onderzoeken
VITO maakt gebruik van de kwalitatieve open source software OpenFOAM voor CFD analyses
VITO-PM10-concentratiekaart voor een industrieel terrein met de PM10-hotspots en de richting en het verspreidingsgebied van de pluimen

PM10-concentratiekaart voor een industrieel terrein met de PM10-hotspots en de richting en het verspreidingsgebied van de pluimen.
 

VITO-Windsnelheidsprofiel voor een nieuw gebouw dat de gevarieerde niveaus over het hele terrein aangeeft, die van invloed zijn op de verspreiding van de verontreinigende stoffen

Windsnelheidsprofiel voor een nieuw gebouw dat de gevarieerde niveaus over het hele terrein aangeeft, die van invloed zijn op de verspreiding van de verontreinigende stoffen

R&D
+32 14 33 67 62