Landbouw- en voedingsbedrijven gebruiken vandaag verschillende waterbronnen en types water. De waterkwaliteit is van zeer groot belang en dient op elk moment gegarandeerd te worden. Door gebruik van sensoren, datacommunicatie en -management kan de verwerking en interpretatie van waterdata vandaag slimmer en sneller. Door gebruik te maken van de juiste watertechnologie en optimalisatie van uw waternetwerk kunnen belangrijke besparingen worden gerealiseerd.

Uw uitdagingen

Real time opvolging van de waterbalans, waterverbruiken en waterkwaliteit
Water- en kostenbesparing

Onze diensten

  • Waterdashboard
  • Technologie- en monitoringselectie
  • Technologie validatie
  • Zuivering- en hergebruik van waterstromen
  • Kosten- batenanalyse
     

Voor wie?

Land- en tuinbouwsector
Voedingssector – industrie en KMOV
+32 14 33 69 10