Nieuwe nationale en internationale regelgevingen voor de productemissies van vluchtige organische stoffen (VOS) stimuleren fabrikanten om hun producten zodanig te ontwikkelen en te controleren dat ze slechts lage hoeveelheden gevaarlijke (gereglementeerde) stoffen emitteren. Naast de wetgeving bestaan wereldwijd veel vrijwillige labels (bv Blue Angel, Emicode, M1, Natureplus, Greenguard,...).  Onze diensten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025, met inbegrip van accreditatie voor de recente EN 16516 (2017) en EN 16402 (2013).