Traditionele in vivo (toxicologische) testen voor inhalatie vereisen grote aantallen proefdieren, gespecialiseerde faciliteiten, expertise, tijd en financiële middelen. Bovendien kunnen we deze testen niet perfect vertalen naar de humane situatie. In klinische studies falen ook veel actieve bestanddelen  omdat ze toxisch zijn of onvoldoende werkzaam.  Hierdoor is er een grote nood aan de ontwikkeling van humaan-relevante alternatieve (in vitro) methoden om de potentiële gevaren en/of de werkzaamheid van deze inhaleerbare stoffen in een vroeg stadium te bestuderen. Via die weg kunnen we niet alleen het  aantal proefdieren sterk reduceren,  maar genereren we ook een directe, positieve impact op tijd en middelen

Het onderzoek bij VITO richt zich op in vitro systemen die ontwikkeld zijn voor blootstelling van longcellen via de lucht, de zogenaamde ‘air-liquid interface’ (ALI) blootstellingsmethode. De longcellen worden gekweekt op een membraan, onderaan gevoed door celcultuurmedium en bovenaan in contact gebracht met de luchtgedragen stoffen (e.g. geneesmiddelen, vaccins, chemicaliën, nanodeeltjes).

VITO beschikt over verschillende ALI blootstellingsmodules, aerosolgeneratiesystemen (voor droge poeders en vloeistoffen) alsook over instrumenten voor karakterisatie. We gebruiken verschillende longcelsystemen: zowel mono- en co-cultuur cellijnen als longcellen van humane donoren.

Daarnaast hebben we heel wat mogelijkheden in huis voor dosisbepalingen en eindpuntsmetingen.