Onze maatschappij wordt geconfronteerd met steeds extremere klimatologische omstandigheden, zo ook periodes van uitgesproken waterovervloed en –schaarste. Dit vertaalt zich in steeds strengere randvoorwaarden, waaraan ook de industrie zich dient aan te passen. Een transitie richting een innovatief industrieel waternetwerk, met focus op waterbesparing, -zuivering en – hergebruik enerzijds en opvolging, beheersing, slimme sturing en samenwerking anderzijds garandeert veerkracht op langere termijn.

Uw uitdagingen

Water-, energie- en kostenbesparent
Productrecuperatie uit afvalwaterstromen
Beantwoorden aan milieuwetgeving
Groen imago

Belangrijke toepassingen

360° Water scenario analyse
Innovatieve waternetwerken
Circulaire businessmodellen

Voor wie?

Industrie
KMO