Voor innovatieve industriële waternetwerken is futurproof technologie vereist. VITO selecteert technologie voor industriële partners, via techno-economische scenario-analyses. Onafhankelijke validatie en haalbaarheidstesten zijn mogelijk op labo- en pilootschaal. Binnen hergebruikvraagstukken  dient technologie voor een correcte match tussen wateraanbod en –vraag. Een combinatie van continue online monitoring en realtime databeheer/visualisatie via een softwareplatform ondersteund de optimale werking.

Uw uitdagingen

Onafhankelijke, objectieve en onderbouwde technologiekeuze
Technologie-selectie binnen ruimer kader van industrieel waterbeheer

Belangrijke toepassingen

Technologie-selectie
Technologie-validatie
Technologie-integratie binnen innovatieve waternetwerken
Kosten-batenanalyses

Voor wie?

Industrie
KMO
Overheden