VITO is actief in het nanosafety domein rond een aantal topics: karakterisatie van blootstellingsscenario’s, meten van emissie en blootstelling, testen van nanobevattende producten, evalueren van de milieu- en gezondheidsimpact van nanomaterialen alsook rond het in kaart brengen van mogelijke risico’s en beheersmaatregelen ter ondersteuning van veilige innovatie met  nanomaterialen en nanotechnologieën. Tevens gebeurt er interdisciplinair onderzoek met toepassingen in consumentenveiligheid en nanogeneeskunde. Om al deze activiteiten te ondersteunen is er binnen VITO een brede waaier aan karakterisatie- en meettechnieken beschikbaar.