DRASTIC is een Europees project dat deel uitmaakt van het Horizon 2020 kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Het project is een gezamenlijke inspanning van 23 partners uit 8 Europese landen, waarbij VITO/EnergyVille optreedt als project- en technisch coördinator.

DRASTIC zal de weg vrijmaken voor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact over de hele levenscyclus in nieuwbouw en (diepe energetische) renovatie. Hiervoor worden betaalbare innovatieve circulaire oplossingen gedemonstreerd in 5 verschillende geografische zones in Europa. 

24/10/2023 - 30/09/2027
Horizon 2020
+32 14 33 69 25

De weg vrijmaken

DRASTIC is het acroniem voor Demonstrating Real and Affordable Sustainable building solutions with Top-level whole life-cycle performance and Improved Circularity. Het project plaveit de weg voor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact over de hele levenscyclus bij nieuwbouw en (diepe energetische) renovatie door betaalbare innovatieve circulaire oplossingen te demonstreren in 5 verschillende geografische zones in Europa. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 

  • Verschillende bouwlagen, goed voor 90% van de broeikasgasemissies
  • Grondstoffen, goed voor 72% van de broeikasgasemissies
  • Gebouwtypologieën, goed voor 80% van alle gebouwen
  • Circulaire strategieën, goed voor 60% van de vermindering van broeikasgasemissies
  • Lokale drijfveren

De demonstratiemodellen benutten op EU-schaal een potentieel van 491 MTCO2-eq besparingen per jaar en een financieel divergentiepotentieel van 33,4 miljard euro per jaar. Dit alles binnen gedefinieerde marktomstandigheden en op basis van circulaire bedrijfsmodellen. 

Om dit ambitieuze doel te bereiken, werken 23 partners uit 8 Europese landen samen, die de volledige waardeketen van de bouwsector dekken en ondersteund worden door een co-creatiestrategie met relevante belanghebbenden. VITO/EnergyVille treedt hierbij op als project- en technisch coördinator.