Een reis naar Mars biedt heel wat uitdagingen: hoe geraken we er en -vooral- hoe geraken we er weer terug? Hoe kunnen we ter plekke overleven? Het antwoord voor enkele van die vragen ligt in Marsstof, waarmee we ter plekke heel wat benodigdheden kunnen 3D-printen. Onderzoeker Jasper Lefevere van VITO legt uit.

NASA, ESA en SpaceX willen tegen 2050 naar Mars én terug naar aarde. Als we naar Mars gaan, kunnen we overleven: water, lucht, eten en een dak boven ons hoofd kunnen ter plaatse gemaakt worden. Maar, hoe kunnen we terug naar aarde geraken?

Daarvoor hebben we een raket, brandstof en zuurstof nodig. Op Mars bestaat de lucht uit 96% CO2. Die CO2 kunnen we omzetten naar brandstof. Voor die omzetting is een katalysator nodig. Deze katalysatoren kan VITO 3D-printen op Mars met reguliet, een grondstof van Mars. Fantastisch toch?!