Steden en gemeenten spelen een cruciale rol bij het aanpakken van de klimaatverandering: maar liefst 75% van onze energie wordt daar verbruikt. VITO en EnergyVille helpen de Europese Commissie en regionale/lokale overheden om hun energiedoelstellingen voor duurzame stadsontwikkeling te behalen. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe technologische inzichten, tools voor beslissingsprocessen, evaluatiemethodes en nieuwe business models. Ook industriële spelers helpen we op weg in hun transitieproces naar duurzame energievoorziening door de ontwikkeling van tools en algoritmes.

Lokale gemeenschappen en steden spelen een cruciale rol in de transitie naar een koolstofvrije toekomst. Tegen 2050 zal de helft van de huidige huizenmarkt in Europa nog steeds in gebruik zijn. Daarom is het optimaliseren van de energieprestaties van die gebouwen een topprioriteit geworden. VITO/EnergyVille ondersteunt u in deze energietransitie, ongeacht of u een publieke of private speler bent. Onze technologische oplossingen worden al toegepast in ruim 55 stedelijke testgebieden, verspreid over Europa.

De energie-efficiëntie, de bouwelementen, de gebruikte technieken en materialen zijn stuk voor stuk bepalend voor het totale energieverbruik en de milieu-impact van de gebouwen rondom ons. EnergyVille helpt u bouwmaterialen, technische installaties en hernieuwbare energiesystemen milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken.