VITO/EnergyVille is een expert op het gebied van  opslageenheden voor elektriciteit en de integratie hiervan in mobiele en stationaire energiesystemen. De technologieën en methodologieën die worden ontwikkeld voor de verschillende fysieke en virtuele lagen van een totaaloplossing zorgen voor een meer efficiënte, flexibele, betrouwbare, duurzame en kostenoptimale inzet van de gekozen opslagtechnologie.

VITO/EnergyVille heeft een bewezen expertise in het testen en evalueren van batterijen, van cel- over module- tot op pakketniveau. Er wordt niet enkel gewerkt met standaard testprocedures maar we ontwikkellen en doen ook zelf toepassingsspecifieke testen die nog meer informatie opleveren over de werkelijke levensduur en performantie van het opslagelement. Door de betrokkenheid in verschillende onderzoeksprojecten wordt er naast de bestaande technologieën ook een oog gehouden op veelbelovende nieuwe technologieën. Op basis van die kennis is VITO/EnergyVille uw uitgelezen partner om de juiste keuze te maken in batterijtechnologie en de dimensionering ervan. Zo bent u zeker van de juiste investering voor uw gekozen toepassing.

VITO/EnergyVille biedt tools zoals BattSense, CellSense en SmartCells die aansluiten bij energiebeheersystemen en ervoor zorgen dat op elk moment de juiste controlestrategie wordt gekozen in functie van het uiteindelijke objectief én de exacte toestand van de opslageenheid.

VITO/EnergyVille werkt aan interfaces tussen opslageenheden en het systeem waar ze deel van uitmaken. Die interfaces zijn de hard- en softwareonderdelen van batterijbeheersystemen die een efficiënte, flexibele, veilige en kosteneffectieve integratie van de opslageenheden waarborgen. Deze batterijbeheersystemen worden technologieonafhankelijk ontwikkeld in verschillende topologieën zodat de nodige flexibiliteit kan worden geboden in functie van de toepassing.

Ons batterijlabo beschikt over een unieke infrastructuur om de ontwikkeling van nieuwe batterijchemie en -ontwerpen te versnellen. Ontdek hier op welke manieren we kunnen samenwerken.