Luchtverontreiniging en klimaatverandering zijn ernstige bedreigingen voor onze gezondheid en ons milieu. VITO ondersteunt overheden, industrie en de particuliere sector bij het nemen van beslissingen om klimaatbestendig te worden en de luchtkwaliteit te verbeteren. VITO levert hiervoor diensten,  beslissingsondersteunende instrumenten, risicoanalyses en modellen zodat onze klanten de best geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om over te gaan tot acties.

Het klimaatteam van VITO heeft als doel om overheden en particuliere organisaties te ondersteunen bij het klimaatbestendig worden. Dit doen we door klimaat risicoanalyses en adaptatie scenario informatie te verstrekken op basis van de meest nauwkeurige klimaatgegevens (IPCC klimaatprojecties). Samen met onze klanten ontwikkelen we interactieve klimaatdiensten op de lokale tot wereldwijde schaal. Ons in-house ontwikkeld stedelijk klimaatmodel ("UrbClim") wordt in veel van onze projecten gebruikt.

Luchtvervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van miljoenen burgers over de hele wereld, voornamelijk in stedelijke agglomeraties met hoge bevolkingsdichtheid. Om het probleem aan te pakken, biedt VITO beslissingsondersteunende tools en hulpmiddelen aan die luchtverontreinigingsbronnen tot op straatniveau kunnen identificeren en de autoriteiten helpt bij het nemen van de juiste beslissingen bij het opstellen van actieplannen.

Program Manager
+32 14 33 67 02