VITO gebruikt modellen voor het maken van gebiedsdekkende kaarten, (korte termijn) prognoses en het beoordelen of evalueren van efficiënte beleidskeuzes. Daarnaast ontwikkelt VITO op basis van deze modellen software tools  waarmee de gebruikers zelf analyses kunnen uitvoeren ter ondersteuning van hun beleid.

VITO gebruikt modellen voor het maken van gebiedsdekkende kaarten, (korte termijn) prognoses en het beoordelen of evalueren van efficiënte beleidskeuzes met betrekking tot de ondergrond, landgebruik, water, lucht en klimaat.

VITO ontwikkelt op basis van bestaande modellen softwaretools, waarmee gebruikers zelf analyses kunnen uitvoeren om wetenschappelijke en technologisch onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot de ondergrond, landgebruik, water, lucht en klimaat.