VITO is uitgerust voor de analyse van zeer vluchtige-, vluchtige- en semi-vluchtige organische stoffen met GC-MS en GC-FID. Een state of the art  GC labo beschikt over verschillende opties; solvent/thermische desorptie injectoren voor gasinjectie , apolaire en polaire kolommen  en MS/FID detectoren. Actieve of passieve luchtbemonstering kan uitgevoerd worden met algemene of component specifieke adsorbentia  of met inerte canisters. Direct uitleesbare instrumenten zoals monitoren of gas massaspectrometers kunnen ingezet worden voor online monitoring.