VITO gebruikt modellen voor het maken van gebiedsdekkende kaarten, (korte termijn) prognoses en het beoordelen of evalueren van efficiënte beleidskeuzes met betrekking tot de ondergrond, landgebruik, water, lucht en klimaat.