We beschikken over een complementair team met de nodige kennis en ervaring om alle toepassingsgebieden relevant voor populatie onderzoek op een hoog kwalitatieve manier uit te voeren. We zijn expert in oa. studie design, data management, statistische analyses, wetgeving rond privacy, en beschikken over in-house tools om het onderzoek op een effciënte manier uit te voeren.

R&D
+32 14 33 51 66