Gezondheidspromotie stelt mensen in staat om meer controle te verwerven over hun gezondheid. Dit betekent dat de burger bewuste keuzes moet kunnen maken om zijn gedrag of levenstijl aan te passen. [LN1] VITO bouwt mee aan deze visie: wij werken strategiën uit om deelnemers actief te betrekken bij hun deelname aan onze longitudinale studies. We werken aan een community van gezonde vrijwilligers, wij bieden intensieve terugkoppeling over hun gezondheid terwijl de mensen zelf steeds eigenaar blijven van hun resultaten, in lijn met de GDPR. In dit hele proces hebben we speciale aandacht voor gezondheidsvaardigheid.

R&D
+32 14 33 51 16