VITO beschikt over de kennis en de unieke infrastructuur die het mogelijk maakt om nauwkeurige en stabiele, droge of vochtige testgasatmosferen te genereren. Alle gegenereerde gasstromen worden geregeld door middel van massaflowregelaars (MFC) die zijn gekalibreerd volgens de primaire normen. Verschillende types VOC's  worden gegenereerd in propere lucht of stikstof met behulp van een capillair doseersysteem. De generatie van anorganische gassen wordt uitgevoerd door gebruik te maken van gecertificeerde gasflessen of zuivere vloeibare oplossingen te gebruiken. Het gasgeneratieplatform is de kerntechnologie van de ringtesten die elk jaar door VITO worden georganiseerd, onder BELAC-accreditation.

Onze diensten

  • Ringtesten onder accreditatie van BELAC
  • Laboratoriumtesten van gassensoren en monitoren met (mengsels van) gassen van ppm tot ppb niveaus onder gecontroleerde omstandigheden
  • Evaluatie van de absorptiecapaciteit van bouwmaterialen
  • Organische gassen, anorganische gassen, NO2, NH3, CO, CO2, O3, VOS, HCl, HF, Hg, ...
  • Evaluatie van gevoeligheid, kruisgevoeligheid, detectielimiet, herhaalbaarheid, dynamisch bereik
  • Evaluatie van impact van temperatuur (-10°C - 50°C) en vochtigheid (20 - 80% RV)
  • Vergelijking van prestaties met referentiemeetapparatuur in praktijktesten in binnen- en buitenomgevingen