Onze expertise en competenties op het vlak van risico-analyses zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en richten zich op het voorkomen en reduceren van potentiële risico’s verbonden aan de aanwezigheid van chemische stoffen in het milieu en de hieraan gerelateerde gezondheidsaspecten. Met dit doel voor ogen worden modelberekeningen uitgevoerd die de verspreiding van chemische stoffen in het milieu nauwkeurig in kaart brengen en de hieruit afgeleide blootstelling (intern en extern) voor de mens inschatten. Wanneer potentiële risico’s voor de mens worden geïdentificeerd, reiken we innovatieve, klantgerichte oplossingen aan om deze te remediëren.

Business Development
+32 14 33 69 62