Wil je met jouw producten, bedrijfsstrategie en –processen duurzame ontwikkeling, cleantech, circulaire economie ... concreet maken? Daarvoor kan je bij ons terecht. Wij hebben de expertise, ervaring en analysemethodes in huis om wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsevaluaties uit te voeren. Die bieden je inzicht in hoe je slim stappen vooruit kan zetten richting duurzame waardecreatie. Je kan bij ons ook terecht voor advies over circulaire economie. In een circulaire economie creëren bedrijven waarde op een meer duurzame manier dan in een lineaire economie. Dit vraagt een innovatieve kijk op businessmodellen. We helpen je om een dieper inzicht te krijgen in de mechanismen van een circulaire economie, inspireren je met succesvolle voorbeelden en helpen je een circulair businessmodel uit te werken voor jouw producten en diensten.

Jouw uitdagingen

Materiaalefficiënter produceren.
Investeerders overtuigen dat jouw product zowel economisch als ecologisch een duurzame investering is.
Een duidelijk zicht krijgen op de huidige milieu-impact en op de hot spots in de levenscyclus van je producten.
Beter begrijpen wat circulaire businessmodellen zijn en wat ze kunnen betekenen voor jouw onderneming.
Uitwerken van een circulair business model op maat van jouw onderneming.

Hoe wij kunnen helpen

Een wetenschappelijk becijferd beeld van de milieu-impact van je producten en processen volgens de geldende standaarden (LCA ISO 14040/14044 ...)
Onderzoek naar de valorisatiemogelijkheden van afvalstromen, recyclage en alternatieve grondstoffen.
Je laten ervaren hoe de circulaire economie werkt en je inspireren met succesvolle voorbeelden.
Inzicht geven in de toegevoegde financiële en maatschappelijke waarde van een meer circulair businessmodel.
Je circulaire businessmodel helpen realiseren door je te begeleiden en je in contact te brengen met de juiste partners.

Ga zelf al aan de slag

  • Surf naar www.circulator.eu en ontwikkel je eigen circulair businessmodel met de hulp van voorbeelden en case studies.
  • Ontdek de mogelijkheden die de circulaire economie jouw onderneming te bieden heeft met ons serious game ‘Risk&Race’. Meer informatie.

VITO analyseerde het bestaande businessmodel van CHG-MERIDIAN en valideeerde een groener businessconcept voor ICT, genaamd 'Circular IT Solutions' (CITS). CITS helpt elke stakeholder bij te dragen aan zijn Corporate and Social Responsibility (CSR) met de circulaire economie in het achterhoofd door niet gebruikt IT-materiaal te activeren, langer gebruik van apparatuur mogelijk te maken en het milieu en de grondstoffen van onze planeet op volledig traceerbare manier te beschermen.

Virginie Versavel
Account Manager Healthcare - CHG-MERIDIAN

Met hun complementaire kennis en expertise introduceerden Möbius en VITO ons op grondige wijze in de circulaire economie. Dankzij hun open instelling en coachende houding konden we samen met onze stakeholders bestaande ideeën verder uitwerken en nieuwe opportuniteiten aanboren.

Patrick Nelissen
Algemeen Directeur - Lidwina
Business development
+32 14 33 59 41