Welke impact hebben veranderingen in landgebruik in een verstedelijkt Vlaanderen? Hoe kan die impact worden berekend? En welke voordelen heeft groenblauwe ruimte voor mens en maatschappij?

De Natuurwaardeverkenner beantwoordt deze vragen. De online en vrij beschikbare tool becijfert concreet en snel de maatschappelijke voordelen van groenblauwe maatregelen. Lokale en regionale overheden - van stadsplanners en natuurbeheerders tot onderwijsinstellingen - kunnen de tool gebruiken.

De tool, ontwikkeld door VITO en UAntwerpen, biedt zicht op de voordelen die vegetatie en water kunnen bieden – denk maar aan verkoeling, infiltratie, lucht- en waterzuivering en recreatie, allemaal voordelen voor het menselijk welzijn.

De Natuurwaardeverkenner berekent deze voordelen zowel in de stad als op het platteland. De resultaten tonen de impact van veranderingen in landgebruik, de meerwaarde van natuurgebaseerde oplossingen, de baten van beheersmaatregelen of de voordelen van groene inrichtingsprojecten voor de mens. De berekening gebeurt met behulp van pragmatische methoden ontwikkeld in verschillende wetenschappelijke projecten, en op basis van bestaande ruimtelijke gegevens – bijvoorbeeld geografische data voor Vlaanderen. De tool is bovendien compatibel met verschillende bestaande planningsmethoden.

De Natuurwaardeverkenner werd de voorbije tien jaar al verschillende keren geüpdatet.
Stadsplanners en landschapsarchitecten realiseren hun plannen vaak in gesofisticeerde tekenprogramma’s. Zij kunnen hun plannen nu heel gemakkelijk uploaden via binaire bestanden (shapefiles). Dit maakt de tool nog gebruiksvriendelijker.

Er zitten ook nieuwe aanpassingen in de pijplijn. Zo test VITO een module uit om de ecologische waarde mee in beeld te brengen. We zullen ook een aparte resultatenpagina voorzien met de effecten van natuur op onze gezondheid.

Ook op klimaatvlak heeft de tool potentieel. Heel wat lokale besturen hebben zich geëngageerd om de klimaatopwarming te bestrijden in de vorm van concrete doelen. Met de Natuurwaardeverkenner kunnen zij berekenen welk effect lokale groen-blauwe maatregelen hebben, vooral op het vlak van klimaatadaptie: verkoeling en waterretentie.

Interesse in deze tool ? Neem dan hier een kijkje.