Stad Antwerpen wil gerichter en meer onderbouwd investeren in groen, om zo het leefklimaat in de binnenstad te verbeteren. VITO ontwikkelde hiervoor samen met de Universiteit Gent de Groentool. Deze tool biedt analyses op basis van databanken, kaarten en rekenmodules die planners toelaten om de juiste groene maatregel te nemen op de juiste plaats.

Dat de nabijheid van groen een positieve invloed heeft op de leefomgeving is niet nieuw. Groen in de stad houdt niet alleen de temperatuur binnen de perken, het verbetert tegelijk ook de luchtkwaliteit, het heeft een positieve invloed op de geluidsomgeving, de waterhuishouding en de biodiversiteit, het biedt mogelijkheden tot recreatie én het is goed voor de gezondheid van de omwonenden.

(Klimaat)voordelen van groene investeringen

De Antwerpse Groentool rekent uit welke voordelen groene investeringen opleveren, en dit voor zeven thema’s: hitte, luchtkwaliteit, geluid, CO2-opslag, biodiversiteit, recreatie en water. De applicatie is er voor iedereen die bezig is met groen in de stad: planners, planters, bouwers, ontwerpers, analisten, onderhouders, … Het helpt hen de juiste groene elementen op het openbaar domein te implementeren.

Stedelijke omgeving

Eerdere onderzoeken en kaartmateriaal zijn in de tool aangevuld met de kennis van VITO en de UGent over ecosystemen, biodiversiteit en de verschillende milieuthema’s. De analyse-functie van de Groentool is vooral bedoeld voor aanleg en heraanleg van openbaar domein in een stedelijke omgeving.

Overzicht van verschillende kaarten

De tool geeft je op basis van je geselecteerd gebied een overzicht van kaarten, met verschillende thema’s over elkaar: hittekaarten, luchtkwaliteitskaarten, landgebruikskaarten ... Zo krijg je zicht op de situatie: hoeveel verharding is er, hoeveel groen, hoeveel daken zijn er en voor welke thema’s liggen er uitdagingen. Vervolgens geeft de applicatie een lijst met geschikte groenmaatregelen en hun impact.

Schat aan informatie

De toepassing geeft je inspiratie over de verschillende maatregelen die mogelijk zijn: ontharding, aanplanten van bomen, struiken, hagen of open groenvormen, groene gevels en dakoppervlaktes. Het helpt stadsmedewerkers van verschillende stadsdiensten bij hun opdrachten en bij de opmaak van ontwerpen en adviezen. De tool dient ook als input voor de ontwikkeling van plannen zoals de lokale Antwerpse Groenplannen en voor de actualisatie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan. Bovendien is de Groentool erg gebruiksvriendelijk. Daardoor  kunnen de stadsdiensten efficiënter en frequenter de schat aan informatie waarover Antwerpen beschikt gebruiken.”

Wil jij als beleidsmaker ook weten welke voordelen jouw groene investeringen opleveren? Of wens je graag met ons in gesprek te gaan over de Groentool? Neem dan snel contact met ons op.

Meer weten over stedelijke verandering en duurzame groei?

Meer weten over stedelijke verandering en duurzame groei?