Wandelen is goed voor de gezondheid. Je hebt meer lichaamsbeweging en als veel mensen wandelen, is er automatisch ook minder vervoer en dus minder luchtvervuiling. Gebrek aan lichaamsbeweging is een van de tien belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden. Maar hoe zit het met de Europese grootsteden? Hoe wandelvriendelijk zijn ze?

Ontwerp een stad zo dat je lichaamsbeweging stimuleert… Dat was de insteek van een studie die in het kader van de Europese Mobiliteitsweek in zeven Europese landen werd gepresenteerd. Dat de Barcelonezen de kampioenen zijn in de discipline wandelen-in-de-stad, mogen ze op hun hoed steken. Maar de Antwerpenaren hoeven zich niet te schamen om de laatste plaats als het om de stadswandeling gaat. Zij fietsen immers en ze laten met alle gemak alle andere steden achter zich als het gaat om het stadsverkeer-per-fiets. Fietsen is bewegen en het uiteindelijke doel van de studie was toch na te gaan hoe de inrichting van een stad mensen fysiek in beweging brengt.

Hoe dan ook, de resultaten van het PASTA-project waarbij bijna 8.000 volwassenen uit zeven Europese grootsteden een vragenlijst invulden over hun wandelgedrag in de stad, werden over heel Europa gedeeld. Burgers uit Barcelona, Antwerpen, Londen, Rome, Wenen, Züricht en het Zweedse Orebro… zij telden elk hoeveel uur per week ze wandelden, waarom ze voor welk vervoersmiddel kozen en of ze een fiets of een gemotoriseerd voertuig ter beschikking hadden.

De onderzoekers langs kun kant bestudeerden de openbare geografische gegevens van de stad en keken hoe het zat met de infrastructuur van de omgeving waarin de deelnemers woonden, werkten of studeerden. Dat was ook de sterkte van de studie: de vragenlijst werd immers niet alleen ingevuld door stedelingen die in de stad woonden, maar ook mensen die in de grootstad werkten en studeerden. Het lijkt vanzelfsprekend dat een dicht netwerk van woningen, diensten en instellingen en een goed functionerend openbaar vervoer de belangrijkste argumenten zijn om vaker te voet te gaan. Want mensen willen echt wel meer frisse lucht, maar ze verlangen ook veiligheid en privacy.

Leuk weetje: wie fulltime werkt, wandelt opvallend veel minder dan wie niet werkt of studeert…
Conclusie: stadsplanning speelt een bijzonder grote rol bij het bevorderen van lichaamsbeweging. Een goede stadsplanning kan leiden tot duurzame, gezonde en leefbare steden en komt tegemoet aan de doelstellingen van de SDG’s.

Gedetailleerde resultaten