Substantieel bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie kun je als lokaal bestuur volgens ons op drie manieren. 

 • Je kunt de eigen organisatie meer circulair maken, door eigen assets optimaal te beheren en producten en gebouwen circulair aan te besteden. 
 • Als lokaal bestuur ben je ook uniek geplaatst om stadsactoren uit verschillende sectoren en maatschappelijke geledingen – (sociale) ondernemers, burgers, kennisinstellingen, ngo’s … – samen te brengen en actie te katalyseren. Om stedelijke actoren te activeren kun je als lokaal bestuur gebruik maken van een hele set aan instrumenten, van ‘zachtere’ – zoals bewustmaking, capaciteitsopbouw of facilitatie – naar ‘hardere’ – zoals fiscaliteit, ruimtelijke planning (incl. vergunningverlening die daaraan verbonden is) en wetgeving. Naarmate stedelijke uitdagingen complexer worden en meer met elkaar verweven, en publieke middelen vaak verminderen, neemt het belang van de zachte instrumenten om beleidsdoelstellingen te realiseren toe.
 • Je kunt de richting uitzetten & doelstellingen, prioritaire actiedomeinen en mijlpalen bepalen. Zo zorg je voor coherentie tussen de acties in hun stad of gemeente en helpen er de vaart in te houden. Een aantal gedeelde kenmerken vallen op bij goede circulaire strategieën:
  • Integratie: Het is cruciaal om te werken met en over verschillende beleidsdomeinen, disciplines, en departementen heen en circulaire economie niet te zien als een apart staand gegeven maar het te mainstreamen in ruimtelijke ordening, het economisch of klimaatbeleid, …
  • Participatie: Het samenbrengen van lokale ondernemers, het maatschappelijk middenveld en bewoners met de overheid in het ontwerp van een circulaire stadsstrategie zorgt ervoor dat wordt ingespeeld op de eigenlijke lokale behoeften en het gevoel van gedeeld eigenaarschap versterkt wordt.
  • Innovatie: Circulaire economie vraagt om innovatie in businessmodellen, ontwerp en productie, … . Om deze nieuwe praktijken te stimuleren, en tegelijkertijd de risico’s onder controle te houden, kan ook de beleidsvorming baat hebben bij een cultuur van innovatie, met ruimte voor experimenteren, itereren en leren.
  • Monitoring: En tot slot winnen circulaire economie strategieën aan kracht door het werken met indicatoren waaraan vooruitgang kan gemeten worden.

Download hier de volledige slidedeck van de plenaire sessie van de Ronde Tafel Circulaire stad

Contacteer ons gerust indien u vanuit uw stad of gemeente met vragen, ambities of uitdagingen m.b.t. het thema circulaire economie en duurzaamheid zit. We denken graag met u mee over mogelijke oplossingen, partners, samenwerkingen, …

philip.marynissen@vito.be