In het kader van de Europese Richtlijn 2014/55/EU is VITO NV in november 2018 overgeschakeld naar e-facturatie. VITO NV ontvangt sindsdien een groot aantal e-facturen volgens het PEPPOL-model via Mercurius, het platform van de Vlaamse Overheid. Wij verwijzen hiervoor ook naar het KB van 9/3/2022 aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten. De digitale verwerking van facturen zorgt o.a. voor een snellere en correcte verwerking. 

Daarom zouden wij u sterk willen aanbevelen om zo spoedig mogelijk het nodige te doen om e-facturatie naar VITO mogelijk te maken. U kan ons namelijk geen facturen meer sturen via de reguliere post, noch als PDF- of XML e-factuur via e-mail. U kan uw originele PDF-factuur altijd als annex/bijlage toevoegen bij de e-factuur.

U kunt op verschillende manieren uw e-factuur naar de Vlaamse overheid zenden. 

U kunt echter geen (PDF- of XML) e-facturen zenden via email. De e-facturen worden verstuurd via het PEPPOL-netwerk.

Er zijn hiervoor verschillende manieren. U vindt een overzicht van deze facturatiemogelijkheden uiteengezet op https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers.

  1. U maakt gebruik van een facturatie- of boekhoudpakket?
    Vrijwel alle pakketten op de Belgische markt kunnen e-facturen naar de overheid verzenden. Neem bij onduidelijkheid contact op met de verdeler van uw boekhoudpakket.
  2. U verzendt weinig facturen naar de overheid?
    Verschillende private toepassingen bieden goede oplossingen voor bedrijven met een klein factuurvolume. Raadpleeg de volgende pagina https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-klein-factuurvolume.
  3. U maakt gebruik van een eigen ERP?
    Neem contact op met het centrale e-invoicing team van de Vlaamse overheid indien u bijkomend advies wenst. 

VITO is in staat facturen en credit nota’s te ontvangen in het PEPPOL BIS V3 formaat.

Vergeet zeker niet om een geldig VITO-inkoopordernummer te vermelden bij uw e-factuur. Anders kan uw factuur niet door ons verwerkt worden.

Onze Peppol-identificatiegegevens:

Scheme Value
EN 0244195916
VAT be0244195916

Full ID: iso6523-actorid-upis::0208:0244195916

Heeft u toch nog een vraag of ondervindt u een technisch probleem, dan kan u de Vlaamse overheid contacteren via mercurius@bosa.fgov.be.

Zij helpen u dan graag verder.

VITO Finance
Boeretang 200
B-2400 Mol
finance@vito.be