Bedrijven helpen met duurzaamheid een voorsprong op de concurrentie te nemen en te behouden

Beweren dat je milieuvriendelijke bouwmaterialen produceert is één ding. Dit aantonen is nog iets anders. Dat is waarom de milieuproductverklaring in 2014 is opgenomen in een koninklijk besluit. Zij bepaalt de regels omtrent milieu-aanspraken over bouwproducten. VITO/EnergyVille helpt organisaties in hun transitie naar een meer duurzame bebouwde omgeving

Daarin spelen levenscyclus denken en circulariteitsstrategieën een centrale rol.

De aanpak bestaat uit verschillende pijlers:

  • Berekening van de ecologische levenscyclus impacten - Levenscyclusanalyse - LCA
  • Berekening van de economische levenscyclus kosten - Life Cycle Costing - LCC
  • Geïntegreerde evaluatie van de technologische prestaties en de economische haalbaarheid -Techno-economische analyse - TEA
  • Berekening van de sociale levenscyclus impacten - Social LCA - S-LCA (in ontwikkeling)
  • Berekening van circulariteitsindicatoren - circulariteitsscan

Hiermee ondersteunt VITO/EnergyVille organisaties tijdens optimalisatieprocessen op het vlak van duurzaamheid tijdens ontwerp, productie, transport, installatie/bouw, gebruik, afbraak en recyclage. Voor een aantal van deze pijlers heeft VITO/EnergyVille instrumenten ontwikkeld die u kunt gebruiken om uw analyses uit te voeren. 

  • TOTEM kan de milieuprestaties van gebouwen en gebouwelementen aan de hand van een LCA analyseren 
  • LCA Quadrant tool voor ecodesign biedt slimme en eenvoudige manieren aan om de ecologische voetafdruk van producten te berekenen

De milieuperformantie analyseren

De milieuperformantie kan aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA) worden beoordeeld. Dit is een globale analyse van de ecologische voetafdruk die een product of een systeem, gedurende zijn gehele levenscyclus veroorzaakt.

De economische haalbaarheid analyseren met een LCC analyse of TEA

De economische haalbaarheid of de totale levenscycluskost kan worden geëvalueerd met een LCC-analyse (Life Cycle Costing analyse) of een techno-economische analyse (TEA). LCC is een methode voor economische analyse die gericht is op alle kosten die verband houden met het ontwerp, de productie, de constructie, het gebruik en onderhoud, en de einde levensduur fase van producten en systemen. Een TEA beschouwt ook de opbrengsten.

Circulariteit als strategie

Indicatoren om de mate van circulariteit van verschillende bouwoplossingen te meten op basis van verschillende strategieën (bijv. ontwerp voor demontage) en verschillende schalen (bijv. elementen, componenten, materialen) speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving.

TOTEM verbetert de milieuprestatie van gebouwen

De TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) webtool maakt het mogelijk de milieu-impact op gebouwniveau te analyseren. De transparante en objectieve tool werd ontwikkeld binnen een samenwerking tussen de drie Belgische gewesten en richt zich op gebouwontwerpers en andere bouwprofessionals. De basis is een methodologie gebaseerd op levenscyclusanalyse (LCA) en expertmodel MMG (Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouw(element)en), ontwikkeld door VITO/EnergyVille, KU Leuven en WTCB. Het stelt architecten en actoren in de bouwsector in staat om de milieuprestatie van hun gebouwontwerp te verbeteren. Bouwprofessionals kunnen op basis van TOTEM verschillende ontwerpopties vergelijken en een keuze maken voor de meest milieuvriendelijke oplossingen.

LCA QUADRANT tool voor ecodesign – zelf navigeren met data

Omdat het belang van duurzaamheidsevaluaties toeneemt en om aan de groeiende vraag naar levenscyclusanalyses te voldoen, werd in juni 2021 Enperas opgericht als een spin-off van VITO/EnergyVille. De LCA QUADRANT tool van Enperas kan gebruikt worden om zelf LCA analyses uit te voeren in het kader van ecodesign of als voorbereiding naar een milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration – EPD). Een EPD is een informatiefiche die de producent opmaakt en die neutrale, gedetailleerde en kwantitatieve informatie geeft over de milieuperformantie van een product tijdens zijn volledige levensduur.  

 

 

Hoe milieuvriendelijk zijn de bouwmaterialen waar je mee werkt?

Wij helpen jouw bedrijf op weg om de ecologische voetafdruk van je producten te berekenen. Of je wil zelf LCA-analyses uitvoeren? Dat kan ook.