Het is de kerntaak van VITO om duurzame technologieën te ontwikkelen en ze klaar te maken voor implementatie. We hoeven de actualiteit maar te volgen om meer dan ooit tevoren te beseffen dat duurzame technologieën de toekomst zijn. Maar er moet een hele weg worden afgelegd vooraleer een goed innovatief idee kan evolueren naar een rendabel eindproduct met impact op duurzaamheid. Met het Clean Vision Invest (CVI) fonds wil VITO jonge spin-offs in hun eerste levensjaren (early stage) de nodige financiële ondersteuning geven om snel verder te groeien.

Transfer van technologieën

Alles begint met een goed idee, liefst een dat een oplossing kan bieden voor een bestaand probleem. De klimaatverandering, de energiecrisis, de afhankelijkheid van niet-duurzame en moeilijk te ontginnen grondstoffen zijn voor VITO de ideale voedingsbodem om ideeën om te zetten in duurzame oplossingen. De ontwikkeling ervan is de core business van VITO. Maar wat heb je aan een idee en zelfs een oplossing als je die niet kunt vermarkten?

De transfer van technologieën is daarom een van de strategische doelstellingen van VITO. Alleen zo kunnen we impact creëren op het economische weefsel in Vlaanderen en tegelijkertijd ook een financieel rendement genereren op de investeringen.

Het is ontzettend belangrijk dat de fases van onderzoek, ontwikkeling, implementatie en rendabele vermarkting elkaar snel en naadloos opvolgen. Op die manier wordt innovatie immers snel bereikbaar voor potentiële klanten en kan er ruimte gecreëerd worden voor nieuw onderzoek.

VITO spin-offs krijgen financiering via Clean Vision Invest

Het aantal VITO spin-offs kent de afgelopen jaren een ongekende groei. In 2021 alleen al sloegen 4 spin-offs hun vleugels uit, wat het totale aantal op tien brengt. MONA Health, Hyve, A-Membranes en Enperas zijn ondertussen succesvolle spelers op de markt. En wanneer ze zich helemaal op de markt gesetteld hebben, is de missie van VITO geslaagd en volbracht. Dan is het tijd om afscheid te nemen. Dat is wat VITO bijvoorbeeld onlangs met LCV, Laser Cladding Venture, heeft gedaan. Later dit jaar volgt er nog de verkoop van Normec Product Testing NV, een spin-off die emissies test van producten en materialen. De opbrengsten van de verkoop stellen het fonds in staat om bijkomende VITO-innovaties te financieren en in de markt te zetten.

Met Clean Vision Invest wordt alvast een van de moeilijkste hindernissen van zeer jonge spin-offs overwonnen; de zoektocht naar financiering. Dit fonds ondersteunt immers jonge spin-offs in hun prille ontwikkeling waardoor ze heel snel in de economische realiteit kunnen stappen én groeien. 

Clean Vision Invest is een eigen participatievehikel, een aparte VITO-entiteit met een eigen bestuur die investeert in VITO spin-offs. Door dit proactieve beleid stimuleert Clean Vision Invest spin-offs waarin VITO haar innovaties onderbrengt. Zodoende verhoogt CVI de  financiële leefbaarheid van deze spin-offs en stoomt het uiteindelijk deze innovatiebedrijven klaar voor groeikapitaal van investeerders of overnames. 

Clean Vision Invest ondersteunt het valorisatiebeleid van VITO en wil uitgroeien tot een succesvolle onderneming. Over vijf jaar wordt dit fonds geëvalueerd en wordt nagegaan of het opportuun is om ook externe investeerders de mogelijkheid te geven om bij te dragen tot investeringen in duurzame technologie.
 

09/11/2022: Succesvolle exit spin-off Servaco Product Testing

Contact:
+32 14 33 55 18