VITO ontwikkelt een innovatieve interactieve tool om stedelijke hitte te in kaart te brengen als onderdeel van Destination Earth: een vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie om een zeer nauwkeurig digitaal model van de aarde op wereldschaal te ontwikkelen. Na een uitgebreide fase waarin alle stakeholders werden betrokken heeft VITO nu nieuwe hittekaarten geleverd voor de demonstratiesteden Lissabon en Praag.

De kaarten voor Destination Earth worden gegenereerd door UrbClim, VITO's op natuurkunde gebaseerde stedelijke klimaatmodel met hoge resolutie, en worden genest in grootschalige atmosferische output geleverd door de wereldwijde klimaatmodellen op het Digital Twin (DT)-platform van Destination Earth in wording.

UrbClim zal de resultaten van het wereldwijde klimaatmodel verkleinen voor geselecteerde stedelijke gebieden op basis van gedetailleerde terreingegevens en levert luchttemperatuur- en thermisch comfortindicatoren met een ruimtelijke resolutie van 100 meter.

In de eerste fase van het project werd een brede belanghebbendengemeenschap verzameld rond het onderwerp stedelijke hittestress. Drie belangrijkste gebruikers van de dienst werden geïdentificeerd: de EU-Directoraat-Generaal voor Regionaal Beleid en Stedelijke Zaken (DG REGIO) en de twee demonstratiesteden van Destination Earth: de stad Praag en het grootstedelijk gebied van Lissabon (LMA). Naast deze drie belangrijkste gebruikers zijn vele andere belanghebbenden betrokken bij de dienst.

De tweede fase van het project werd ingezet door het opzetten van het UrbClim-model voor de twee demonstratiesteden. Modelsimulaties voor de referentieperiode (2011-2020), gebaseerd op ERA5-heranalysegegevens, werden uitgevoerd en vervolgens gebruikt als invoer om specifieke stedelijke hitte-indicatoren te berekenen. De resulterende kaarten, evenals stadspecifieke relevante aanpassingsscenario's, worden momenteel besproken met de demonstratiesteden.

In de komende maanden zal er een analyse van klimaatverandering en aanpassingsscenario's voor indicatoren met betrekking tot hittestress worden uitgevoerd voor de 2 demonstratiesteden. Bovendien zal de interactieve toepassing voor stedelijke hittestress, genest in de DE Climate DT en DE Data Lake-datasets, worden ontwikkeld op de infrastructuur van VITO. Volledige integratie van de toepassing in de componenten van het DestinE-systeem zal worden uitgevoerd zodra deze beschikbaar komen. Het resultaat zal een praktisch instrument zijn voor DG REGIO om de ongelijkmatig verdeelde impact van extreme hittegebeurtenissen in Europese steden te beoordelen en voor alle betrokken Europese steden om de impact van klimaatverandering op stedelijke hitte-eilanden en mogelijke aanpassingsmaatregelen te beoordelen.

Destination Earth is een door de Europese Unie gefinancierd initiatief en wordt uitgevoerd door ECMWFESA en EUMETSAT.

Contact:
+32 14 33 67 46